top of page

Om
Autisme Ungdom
Fyn

Lokalafdelingen Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og unge med tætte relationer på speketrumet.

Vores primære geograifkse målgruppe bor i Odense, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Kerteminde, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner.

 

Vi laver nogle sociale arrangementer. Vi sigter efter at holde minimum et fysisk arrangment om måneden. Det er meget variende hvilke arrangmenter vi laver, samt hvornår de ligger. Det er oftest om eftermiddag, og oftest i weekenden. 

Vi stræber efter at informere om arrangmenter i god tur, både herinde under begivenheder, samt på vores facebookside. 

De fleste af vores arrangmenter har foregået i Odense, idet de fleste af vores bestyrelsesmedlemmer er bosidende her.

Dog vil vi gerne have flere arrangmenter over hele fyn, men på nuværende tidspunkt mangler vi de frivilligekræfter til dette.

Vores forening er drevet af primært unge autister, derfor er det peer to peer drevet aktiviteter.

Det er primært bestyrelsen, som står for arrangmenterne. Der er oftest to ansvarlige, hvoraf den enes mail vil stå angivet i begivenheden, hvis der er spørgsmål.

Det er altid tilladt at medbringe en støtteperson, denne skal også tilmeldes hvis tilmeldning er påkrævet.

Eksempler på arrangmenter:

Tur i Odense Zoo

På papas papbar, som er en brætspilscafé

Tur til skovsøen 

Brætspilsaftner

Online samtalecafé

Online spil, såsom gartic phone

Og meget andet

Hvis du har en god ide til arrangment, eller gerne vil være frivillig hos os er du mere end velkommen til at skrive til os.

Vi har også stadig ledige pladser i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at være med at gøre vores forening endnu bedre. Så skriv til os på fyn@autismeungdom.dk

Vi håber at de i har lyst til at være en del af vores fællesskab, og deltage i vores arrangmenter. I er mere end velkommne til at skrive til os, hvis i har nogle spørgsmål.

Du kan finde os på facebook, på vores facebookgruppe, instagram og discord. Vi har samlet linkene her.

 • Facebook
 • Facebook gruppe
 • Instagram
 • Discord
Om Fyn
Begivenheder

Arrangementer

Ingen events i øjeblikket
IMG_6497
IMG_5699
IMG_5701
IMG_6867
IMG_6873
IMG_7434
IMG_7431
IMG_7427
IMG_2555
IMG_2076
IMG_2074
IMG_2057
84567982_125131195658362_892746335868944
84894655_125128172325331_330279214940107
Billeder

Jeg tror det er vigtigt at have et fællesskab med andre autister

Tilbud til dig som Autist på Fyn!

Kig igennem her og se hvilke tilbud, klubber eller ressourcer som er tilgængelig for dig som Autist på Fyn!

Tilbud
5.png

Naja Føste

(hun/de)

Forperson

Mail: naja@autismeungdom.dk 

Telefonnummer: 21 89 50 87

Autisme Ungdom Fyn's Bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Fyn's Bestyrelse.

 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

fyn@autismeungdom.dk 

154380002_2545292875773300_5923052282987789759_n.jpg

Melani Høyrup

(hun/hende)

Næstforperson

Mail: melanifyn@autismeungdom.d

154991039_252480686467457_70659578550793

Pusle

Næstnæstforkat

Mail: pusle@nuttekat.dk 

Bestyrelse
154211741_1132087753870945_8747897190674830772_n.jpg

Anton Ariens

(han/ham)

Kasserer

Mail: anton@autismeungdom.dk 

Viktor Øvlisen

(Han/ham)

Bestyrelsesmedlem

Mail: viktor@autismeungdom.dk 

Skal du være med?

Vi mangler stadig

Bestyrelsesmedlemmer

Skriv til os på: fyn@autismeungdom.dk

Vedtægter

Autisme Ungdom Fyns Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Fyn”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3 Autisme Ungdom Fyn har hjemsted i Odense kommune

Formål og medlemskab

§ 4. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 5. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor på Fyn, eller som aktivt anmoder om det, kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

Generalforsamling

§ 6. Autisme Ungdoms Fyn højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af 

  • 1 forperson

  • Op til 1 næstforperson

  • Op til en kasserer

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 6 menige bestyrelsessuppleanter

  • 1 revisorer

  • Op til en revisorer suppleant

 10.  Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Prokura og formue

§ 7. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura. 

§ 8. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april.

 

Tegneret

§ 9. Forperson og kasseren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

Vedtægtsændringer

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning

§ 12. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er besluttet.

§ 13. Paragraf 12 og 13 er undtaget § 11. I det de er beskyttede paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget d. 23. april 2022 til Autisme Ungdom Fyns generalforsamling

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Fyn

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Fyn på mail:

fyn@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Facebook
 • Instagram
 • Discord
bottom of page