fyn_ny.png
IMG_2700.HEIC

Autisme Ungdom Fyn

 

Om
Autisme Ungdom
Fyn

Lokalafdelingen Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og deres pårørende i alderen 13 til 29 år som bor i Odense, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Kerteminde, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner.

De fleste af vores arrangmenter har foregået i Odense, idet de fleste af vores bestyrelsesmedlemmer er bosidende her. Derudover har vi under corona haft en masse online arrangmenter.

 

Vi laver sociale arrangementer, indtil videre omkring en gang måneden. Vi har bl.a været på brætspilscafé og holdt online arrangementer.

Du kan finde os på facebook, instagram og discord.

Vi har stadig ledige pladser i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at være med at gøre vores forening endnu bedre. Så skriv til os på fyn@autismeungdom.dk

 
 

Arrangementer

Ingen kommende begivenheder
IMG_2548
IMG_2558
IMG_2555
IMG_2550
IMG_2545
IMG_2076
IMG_2074
IMG_2057
84567982_125131195658362_892746335868944
84894655_125128172325331_330279214940107
98058697_158364142335067_655865461708790
Skærmbillede 2021-02-21 kl. 20.35.59
154991039_252480686467457_70659578550793
182699256_10223562220220870_820701172002
 

Jeg tror det er vigtigt at have et fællesskab med andre autister

Tilbud til dig som Autist på Fyn!

Kig igennem her og se hvilke tilbud, klubber eller ressourcer du kan gå til som Autist på Fyn!

 
IMG_20200919_195101.jpg

Naja Føste

Forperson

Mail: naja@autismeungdom.dk 

Autisme Ungdom Fyn's Bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Fyn's Bestyrelse. 

Anna Høy-Nielsen

Næstforperson

Mail:  kommer snarest

154991039_252480686467457_70659578550793

Pusle

Næstnæstforkat

Mail: pusle@nuttekat.dk 

 
154211741_1132087753870945_8747897190674830772_n.jpg

Anton Ariens

Kasserer

Mail: anton@autismeungdom.dk 

154380002_2545292875773300_5923052282987

Melani Høyrup

Bestyrelsesmedlem

Mail: melanifyn@autismeungdom.dk 

IMG_0529.JPG

Mathias Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Mail: mathiasfyn@autismeungdom.dk 

 

Autisme Ungdom Fyns Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Fyn”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3 Autisme Ungdom Fyn har hjemsted i Odense kommune

Formål og medlemskab

§ 4. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 5. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor på Fyn, eller som aktivt anmoder om det, kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

Generalforsamling

§ 6. Autisme Ungdoms Fyn højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af 

  • 1 forperson

  • Op til 1 næstforperson

  • Op til en kasserer

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 6 menige bestyrelsessuppleanter

  • 1 revisorer

  • Op til en revisorer suppleant

 10.  Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Prokura og formue

§ 7. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms kasserer.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura. 

§ 8. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april.

 

Tegneret

§ 9. Forperson og kasseren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

Vedtægtsændringer

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning

§ 12. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er besluttet.

§ 13. Paragraf 12 og 13 er undtaget § 11. I det de er beskyttede paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget d. 23. april 2022 til Autisme Ungdom Fyns generalforsamling

 
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Fyn

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Fyn på mail:

Fyn@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.