Hvad er Autisme ungdom?

Autisme ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge autister, og unge pårørende til autister, i alderen 13-30 år. Du er altså også velkommen hvis du har en søster, bror, kæreste eller forælder, som er autist.

Autisme Ungdom er en organisation, der arbejder med 3 hovedemner:

1: At udbrede viden om autisme

2: At tale unge autisters sag i den politiske debat

3: At skabe inkluderende og autismevenlige fællesskaber

De autismevenlige fællesskaber skaber vi ude i vores lokalafdelinger. Dem har vi i skrivende stund 8 af:

Autisme Ungdom Region Hovedstaden

Autisme Ungdom Midtsjælland

Autisme Ungdom Storstrøm

Autisme Ungdom Vestsjælland

Autisme Ungdom Fyn

Autisme Ungdom Trekanten

Autisme Ungdom Midtjylland 

Autisme Ungdom Nordjylland

Alle kan være med i vores lokalafdelinger, og alle vores medlemmer kan bidrage til foreningen. Om det er ved bare at være medlem og vise sin støtte, ved at komme til de arrangementer man har lyst til, eller ved at stille op til sin lokalbestyrelse eller til hovedbestyrelsen. Det vigtigste er, at man bidrager med det man har lyst til og kan rumme, og at man har det sjovt imens.

Er du interesseret i at vide mere, kan du altid kontakte os på mail kontakt@autismeungdom.dk

Hvad laver Autisme Ungdom?

I Autisme Ungdom arbejder vi for at give unge med autisme en stemme i den politiske debat. Vi mener nemlig, at unge med autisme også skal høres når politikerne træffer beslutninger, der vedrører os. 

 

Vi kæmper for bedre forhold for unge med en autisme og deres pårørende. Danmark skal være et sted, hvor man nemt og hurtigt kan få den hjælp og støtte man har brug for.  Vi  arbejder også på at udbrede viden omkring autisme i den almene befolkning, så er kommer mere forståelse, og færre fordomme om autisme. 

 

Vi er allerede i gang med at skabe inkluderende og autismevenlige fælleskaber, hvor man kan møde andre, der minder om en selv. Det gør vi primært i vores lokalafdelinger som holder arrangementer, såsom samtalecafeér, brætspilsaftener og walk and talk, indenfor deres områder. 

Kort sagt, så arbejder vi for at Autisme Venligt Danmark!

Lyder alt dette som noget for dig?

Meld dig ind i dag