top of page

Hvordan stemmer jeg til kommunal og regionrådsvalget?


Stem som de fleste

Med vores store kommunalvalgskampagne lige op over, vil vi starte med at sætte fokus på, hvordan man stemmer – for der er faktisk mere end én mulighed!Der er den mulighed som langt størstedelen af danskere bruger:


1. Mød op på valgstedet på dagen. Hvis du ikke ved hvor du skal møde op, så tjek dit valgkort, som du bør have modtaget senest 5 dage før valgdagen.

2. Stil dig i kø. På nogle valgsteder vil der være flere forskellige køer, som du kan stille dig i. Tjek dit valgkort for at se, om du skal stille dig i en bestemt kø.

3. Aflever dit valgkort til de ansatte, når det bliver din tur. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort (men mener at du er stemmeberettiget), har mistet dit valgkort eller har glemt at tage dit valgkort med, så kan du stadig stemme. Vis i så fald en anden form for ID, som f.eks. dit gule sygesikringsbevis, dit pas eller dit kørekort.

4. Få udleveret dine stemmesedler og gå ind i en af stemmeboksene for at sætte dine kryds. Du kan sætte dit kryds ved en bestemt person, ved et parti/en liste eller du kan helt lade være med at sætte dit kryds. Husk at du kun må sætte et enkelt kryds pr. stemmeseddel. Sætter du mere end et kryds eller markerer du din stemme med et andet symbol som f.eks. et hjerte, vil din stemmeseddel blive erklæret ugyldig, når stemmerne optælles. Du må heller ikke tegne eller lave kruseduller på stemmesedlen. Hvis du kommer til at sætte dit kryds det forkerte sted eller på anden vis fortryder, så skal du kontakte en ansat og bede om en ny stemmeseddel.

5. Fold din stemmesedler sammen som anvist – med skriften indad – inde i stemmeboksen.

6. Forlad stemmeboksen – dette foregår som regel i den modsatte side af, hvor du kom ind – og smid dine foldede stemmesedler i de korrekte kasser.

7. Forlad valgstedet.Hvis du bliver i tvivl om noget i løbet af forløbet, så spørg en af de ansatte. De er der for at hjælpe. 


Brevstemme

Nogle personer er dog ikke i stand til at møde op på valgdagen. Det kan være, at de er ude af landet, skal arbejde eller har en planlagt indlæggelse på sygehuset.

 

Nogle personer, herunder en del autister, kan ikke overskue at møde op på valgstedet, fordi der ofte er mange mennesker og mange sanseindtryk at forholde sig til.

 

Kan man ikke møde op på valgstedet på valgdagen, så har man mulighed for at brevstemme. Det foregår som regel på borgerservicecentre, biblioteker eller ved mobile valgsteder.

 

Tjek din kommunes hjemmeside, hvis du har brug for at vide, hvor man kan brevstemme i din kommune.

 

Du kan brevstemme fra 6 uger før valgdagen indtil fredagen før valgdagen kl. 16. For kommunal- og regionsrådsvalget 2021 betyder det, at du kan brevstemme fra tirsdag d. 5. oktober indtil fredag d. 12. november kl. 16.

 

Når du brevstemmer skal du ikke bruge dit valgkort. Valgkortet skal kun bruges, hvis du vil stemme på valgstedet på valgdagen. I stedet skal du have gyldigt ID, som f.eks. dit gule sygesikringsbevis, dit pas eller dit kørekort med.

 

Når du møder op på brevstemmestedet, vil der være en ansat til stede, som vejleder dig. Hvis du vil læse mere om, hvordan man brevstemmer, så gå ind på https://www.borger.dk/.../Brevstemme-til-kommunal--og...


Råd fra Autisme Ungdom

I Autisme Ungdom har vi desuden 3 gode råd til, hvordan man vælger, hvem man vil stemme på, hvis man er i tvivl:

 

1. Stem ALTID personligt på en politiker. Selv indenfor det samme parti er det vidt forskelligt, hvad deres politikere prioriterer. Det er vigtigere at få mennesker med de rigtige mærkesager valgt ind, end det er at få de rigtige partier valgt ind.

 

2. Når du finder en politiker du overvejer at stemme på, så undersøg hvad de siger og gør MELLEM valgperioder. Alt fra cirka 1 år før til 6 måneder efter et valg er valgkamp, og giver et idealiseret billede af den pågældende politiker. Det sande billede finder du mellem valgperioder.

 

3. Er der flere du overvejer at stemme på, og kan du ikke bestemme dig, eller er der bare noget du gerne vil kende deres mening om, så send dem en e-mail. Spørg dem direkte og se hvad de svarer

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page