vestsjælland_ny.png
160304959_189196603004593_46766746554069

Autisme Ungdom Vestsjælland

 

Om
Autisme Ungdom
Vestsjælland

Autisme Ungdom Vestsjælland dækker Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommunerne.

Vi i Vestsjælland's afdeling arbejder sammen med autisme orinterede organisationer/tilbud som ACV og andre, til at forbedre den hjælp autister kan få.

Lige nu har vi meget fokus på vores discord server, som vores formand står for.

 

Vores formål er at skabe et online netværk i disse tider, hvor det kan være svært at få social kontakt.

Vi bruger det også til at lave online aktiviteter som "Among Us" og andre sjove spil. Men også til hvis man gerne vil finde andre som måske har nogen ting de døjer med.

 

Vi søger flere medlemmer som ville være interesseret i at hjælpe os, ved at være en del af vores bestyrelse. Selvom vi ikke er så store lige nu, arbejder vi hårdt og gør vores bedste for at være en god lokalafdeling.

 
 

Arrangementer

Autisme ungdom (3 of 58)
Autisme ungdom (23 of 58)
IMG_20210508_165616
IMG_20210508_165653
IMG_20210508_165855
 
Screenshot_20210322-151142__01__01.jpg

Anders Koch

Forperson

Mail: anderas@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Vestsjællands    bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Vestsjællands Bestyrelse. 

 
Autisme ungdom (8 of 16).jpg

Angelina Mortensen

Kasserer

Mail: angelina@autismeungdom.dk

IMG_20200919_194948_edited.jpg

Emil Nielsen

Frivillig

Mail: nord.emil@autismeungdom.dk 

12014964_1052617798083148_21795679237342

Lasse Sanggaard Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: vestsj.lasse@autismeungdom.dk

 

Autisme Ungdom Vestsjællands Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Vestsjælland”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

§ 3. Autisme Ungdom Vestsjælland har hjemsted i Slagelse kommune

Formål og medlemskab

§ 4. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 5. Alle stemmeberettigede medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Kalundborg, Slagelse, Odsherred, Holbæk og Sorø, eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af Autisme Ungdom Vestsjælland.

Generalforsamling

§ 7. Autisme Ungdom Vestsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen eller en ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter Autisme Ungdom’s Årsmøde og være annonceret senest 20 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 • Valg af 2 stemmetællere. 

 • Godkendelse af dagsordenen

 • Godkendelse af regnskab

 • Godkendelse af budget

 • Bestyrelsens beretning

 • Indkomne forslag

 • Valg af:

  • 1 forperson

  • Op til en 1 næstforperson

  • Op til 1 kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 4 menige suppleanter

  • 1 intern revisor

  • Op til 2 interne revisorsuppleanter

 • Eventuelt

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 7. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 11.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Økonomi

§ 8. Prokura tildeles kassereren og forpersonen i Autisme Ungdom Vestsjælland samt Autisme Ungdoms kasserer.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i Autisme Ungdom Vestsjælland tildeles prokura også til forpersonen, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura. 

§ 9. Foreningen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, til Autisme Ungdom, senest 30 dage efter generalforsamlingen. 

 

Tegningsret

§ 10. Forpersonen og kassereren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen består af en forperson, Op til en næstforperson, op til en kasserer og op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 

Opløsning og beskyttede paragraffer

§ 14. Opløsningen af foreningen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet ikke er besluttet.

§ 15. § 14 og 15 er undtaget § 13. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Senest opdateret 29/01-2022

 
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Vestsjælland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Vestsjælland på mail:

vest@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
 • Facebook Social Ikon