top of page

Om
Autisme Ungdom
Vestsjælland

Autisme Ungdom Vestsjælland dækker Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommunerne.

Vi i Vestsjælland's afdeling arbejder sammen med autisme orinterede organisationer/tilbud som ACV og andre, til at forbedre den hjælp autister kan få.

Lige nu har vi meget fokus på vores discord server, som vores formand står for.

 

Vores formål er at skabe et online netværk i disse tider, hvor det kan være svært at få social kontakt.

Vi bruger det også til at lave online aktiviteter som "Among Us" og andre sjove spil. Men også til hvis man gerne vil finde andre som måske har nogen ting de døjer med.

 

Vi søger flere medlemmer som ville være interesseret i at hjælpe os, ved at være en del af vores bestyrelse. Selvom vi ikke er så store lige nu, arbejder vi hårdt og gør vores bedste for at være en god lokalafdeling.

Om Vestsjælland
Begivenheder

Arrangementer

Sommercamp 2022 (29)
IMG_20210508_165855
årsmøde 2022 (14)
Årsmøde 2023 (21)_edited
279785913_325460359697602_7915702040244469629_n
Billeder
Screenshot_20210322-151142__01__01.jpg

Anders Koch

Forperson

Mail: anderas@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Vestsjællands    bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Vestsjællands Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

vest@autismeungdom.dk 

7.png

Sofie Blenstrup

Næstforperson

Mail: sofie@autismeungdom.dk

Bestyrelse
2023 Galla.png

Angelina Gustenhoff

Kasserer

Mail: angelina@autismeungdom.dk

kat

Ellie Lykke

Bestyrelsesmedlem

Mail: vest.ellie@autismeungdom.dk

Kat stirrer ud af vinduet

Marie Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mail: vest.marie@autismeungdom.dk

Vedtægter

Autisme Ungdom Vestsjællands Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Vestsjælland”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

§ 3. Autisme Ungdom Vestsjælland har hjemsted i Slagelse kommune

Formål og medlemskab

§ 4. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 5. Alle stemmeberettigede medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Kalundborg, Slagelse, Odsherred, Holbæk og Sorø, eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af Autisme Ungdom Vestsjælland.

Generalforsamling

§ 7. Autisme Ungdom Vestsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen eller en ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter Autisme Ungdom’s Årsmøde og være annonceret senest 20 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 • Valg af 2 stemmetællere. 

 • Godkendelse af dagsordenen

 • Godkendelse af regnskab

 • Godkendelse af budget

 • Bestyrelsens beretning

 • Indkomne forslag

 • Valg af:

  • 1 forperson

  • Op til en 1 næstforperson

  • Op til 1 kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 4 menige suppleanter

  • 1 intern revisor

  • Op til 2 interne revisorsuppleanter

 • Eventuelt

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 7. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 11.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Økonomi

§ 8. Prokura tildeles kassereren og forpersonen i Autisme Ungdom Vestsjælland samt Autisme Ungdoms interne næstforperson.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i Autisme Ungdom Vestsjælland tildeles prokura også til forpersonen, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura. 

§ 9. Foreningen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, til Autisme Ungdom, senest 30 dage efter generalforsamlingen. 

 

Tegningsret

§ 10. Forpersonen og kassereren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

Stk. 3. Bestyrelsen skal godkende, at forperson og kasserer kan råde over dankort og 

         netbank til foreningens bankkonto.

Stk 4.  Ved beløb under 1.500 kr. kan kassereren alene underskrive.

Stk 5. Ved beløb mellem 1.500 - 3.000 kr. skal forpersonen og kasseren underskrive.

Stk 6. Ved beløb over 3.000 kr. skal mindst ⅔ af den samlede bestyrelse underskrive.

Stk. 7.  Ved tegning at større beløb over 1.500 kr. skal der sendes informationer om dette til hele bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen består af en forperson, Op til en næstforperson, op til en kasserer og op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 14. Bestyrelsen kan med ⅔ dels flertal rette grammatiske rettelser eller formuleringer i Autisme Ungdom Vestsjællands vedtægter, på et bestyrelsesmøde.

 § 15. Nye frivillige og ansatte over 15 år, herunder bestyrelsesmedlemmer, må ikke starte i

foreningsarbejdet, før der er indhentet børneattester på dem. Såfremt man ikke har indleveret børneattest senest 14 dage efter man i  sin e-boks modtager en anmodning om indhentelse af sin børneattest, annulleres ens kandidatur til lokalafdelingens bestyrelse. Man har pligt til at fremsende de nødvendige oplysninger for at Autisme Ungdoms daglige ledelse kan indhente børneattest på en, senest 7 dage efter man er valgt til lokalbestyrelsen.

Stk 2. Den eneste undtagelse fra §15 er hvis man er fritaget fra digital post. I det tilfælde skal arbejdet for at indhente børneattesten påbegyndes samme dag som man vælges til bestyrelsen.

Stk 3. Børneattester skal indhentes af den Daglige Ledelse i Autisme Ungdom.

 

Opløsning og beskyttede paragraffer

§ 16. Opløsningen af foreningen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet ikke er besluttet.

§ 17. § 16 og 17 er undtaget § 13. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Senest opdateret 18/03-2023

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Vestsjælland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Vestsjælland på mail:

vest@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
 • Facebook Social Ikon
bottom of page