top of page
PXL_20230812_122525385.jpg

Autisme Ungdom Sønderjylland

Forside
Anchor 1

Lokalafdelingen Autisme Ungdom Sønderjylland stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og unge med tætte relationer på spektret.


Vores primære geografiske målgruppe bor i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommune.


Vi har bestyrelsesmedlemmer bosiddende i både Tønder, Sønderborg og Haderslev, hvorfor vi forsøger at lave arrangementer disse steder.


Dog vil vi gerne have flere arrangementer over hele Sønderjylland, men på nuværende tidspunkt mangler vi de frivillige kræfter til dette.


Vores forening er primært drevet af unge autister, derfor er det peer-to-peer aktiviteter.


Det er altid tilladt at medbringe en støtteperson, denne skal også tilmeldes hvis tilmelding er påkrævet.


Hvis du har en god ide til arrangement, eller gerne vil være frivillig hos os, er du velkommen til at skrive til os.


Vi har også stadig ledige pladser i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at være med at gøre vores forening endnu bedre. Så skriv til os på sonderjylland@autismeungdom.dk


Vi håber at du/i har lyst til at være en del af vores fællesskab, og vil deltage i vores arrangementer. 


Du kan finde os på facebook, instagram og discord. 

 • Facebook
 • Instagram
 • Discord
Om Fyn
Begivenheder

Arrangementer

Kopi af IMG_20231203_141750
Billed fra stiftende generalforsamling, hvor der spilles brætspil
Billeder

Tilbud til dig som Autist i Sønderjylland!

Kig igennem her og se hvilke tilbud, klubber eller ressourcer som er tilgængelig for dig som Autist i Sønderjylland!

Tilbud
b6329c09-e31c-4f80-a20e-886d17760261.jpg

Lisbeth Andersen

(hun/hende)

Forperson

Mail: sonderjylland.lisbeth@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Sønderjylland's Bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Sønderjylland's Bestyrelse.

 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

sonderjylland@autismeungdom.dk 

IMG_20230902_183927.jpg

Madi Himmelstrup

(han/ham)

Næstforperson

Mail: sonderjylland.madi@autismeungdom.dk

Lasse L. Nedergaard Zahn

(han/ham)

Menigt bestyrelsesmedlem

Mail: sonderjylland.lasse@autismeungdom.dk

Bestyrelse
image0 (1).jpeg

Farah Scheffler

(hun/hende)

Menigt bestyrelsesmedlem

Mail: sonderjylland.farah@autismeungdom.dk

7e79e7b2-bdbd-4e4e-a514-c80dcc6f00ab.jpg

Hanne Jægerlund

(hun/hende)

Menigt bestyrelsesmedlem

Mail: hanne@autismeungdom.dk

429111580_947869523661724_6662333054455671737_n.jpg

Karen Sørensen

(hun/hende)

Menigt bestyrelsesmedlem

Mail: sonderjylland.karen@autismeungdom.dk

Vedtægter

Autisme Ungdom Sønderjyllands Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Sønderjylland”

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

Formål og medlemskab

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom, som bor i Sønderjylland, kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.
Sønderjylland defineres på skrivende tidspunkt som følgende kommuner: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.  
Yderligere kan medlemmer, som aktivt anmoder om det, optages som medlemmer af lokalafdelingen.

Generalforsamling

§ 5. Autisme Ungdom Sønderjylland’s højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 • Godkendelse af dagsordenen

 • Godkendelse af regnskab

 • Godkendelse af budget

 • Bestyrelsens beretning

 • Indkommende forslag

 • Valg af

  • 1 forperson

  • Op til 1 næstforperson

  • Op til en kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 2 menige bestyrelsesmedlems suppleanter

  • 1 revisorer

  • Op til en revisorer suppleant

 • Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 6., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 10.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

 

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Prokura og tegneret

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til forpersonen indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura.

 

§ 7. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, til Autisme Ungdoms daglige ledelse, senest 30 dage efter deres generalforsamling.

§ 8. Forperson og kasseren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

Bestyrelsen

§ 9. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson, kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

Vedtægtsændringer

§ 10. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning

§ 11. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er besluttet.

§ 12. Paragraf 11 og 12 er undtaget § 10. I det de er beskyttede paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget til Autisme Ungdom Sønderjyllands stiftende generalforsamling d. 12/08/2023

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Sønderjylland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Sønderjylland på mail:

sonderjylland@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • Discord
bottom of page