top of page

Vil du være Frivillig til Autisme Ungdoms Sommercamp 2024?

Kunne du tænke dig at hjælpe med at skabe en fed sommercamp for autister? Og har du mulighed for at være frivillig i uge 27 (lørdag d. 29. juni til lørdag d. 6 juli ), så læs med her.  

OBS: tilmelding for deltagere åbner først i foråret

Autisme Ungdom gentager deres Sommercamp 2024, igen op Houens Odde. Hvis du kunne være interesseret i at hjælpe til, så tilmeld dig allerede her, eller læs videre med, for at blive lidt klogere.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på mail sommercamp@autismeungom.dk

Tusind tak til Trygfonden. Uden dem havde det ikke været muligt at gennemføre vores sommercamp 🙏

Deadline for indsendelse af ansøgning: 16. februar

 

Hvad vil det sige at være frivillig?

Der er flere forskellige typer af frivillig på sommercampen, så du kan vælge lige det du har lyst til. Du vil have vagter fordelt mellem 25-35 timer på hele ugen, alt efter hvilken type du vælger, men der vil være mulighed for at kunne tage hensyn, til de enkelte mennesker efter behov.

OBS! vær opmærksom på at timerne dækker over de vagter ud vil have. Som frivillige, så medmindre man er på sit værelse, så ville man som aktivitet og især som social frivillige være aktiv på hele campen.

Hvis du melder dig som enten aktivitet eller social frivillige, så er det et krav at du har mulighed for at komme med på vores kursustur fra den 28. marts til og med 1 april i Marslev. Her vil vi samlet planlægge mad, aktiviteter og andet til Sommercampens deltagere. Autisme Ungdom dækker alle udgifter i forbindelse med turen.

Hvis du er køkken frivillige, er det et krav at du har mulighed som minimum at dukke op den 28. marts på kursusturen.

Hvad kræver det af dig?

Der er enkelte krav til vores frivillige. Det første er at du skal kunne fremvise en ren børneattest. Efter din tilmelding, vil vi ringe til dig, så vi kan bestille børneattest på dig med det samme. Derfor kan du med fordel kode følgende numre ind, Angelina: 21 89 50 86 og Naja: 21 89 50 87

 

Andet krav er at du minimum er 18 år gammel.

 

Vi gør opmærksomme på, at der udelukkende er 4 mandsværelser under campen for frivillige. Der er ikke mulighed for undtagelser.
De er som udgangspunktet blandede køn, selvom vi naturligvis forsøger at imødekomme ønsker.

Tredje krav er at du vil kunne deltage i vores kursustur fra den 28. marts - 1. april 2024. Det er vigtigt at vores frivillige er klædt på til at kunne være frivillig og det vil du blive på turen. Der er "kun" krav for køkken frivillige om at de skal deltage den 28. marts, men deltagelse på hele turen er opfordret. 

Fjerde krav er, at vi forventer er den voksne og ansvarlige som frivillige.
Dette inkludere: 

 • At snakke pænt både til hinanden og deltagere

 • Give og modtage konstruktiv feedback

 • Kunne have fokus på opgaven at være frivillig

 • Vær en god holdkammerat, både i modgang og medgang

 • Vær et godt forbilled for deltagerne

 

Sidste krav er at du skal kunne deltage hele ugen på sommercampen. Vi har brug for alle vores frivillige og for at ingen af vores andre frivillige skal lide overlast, så er det vigtigt at du med stor sandsynlighed kunne deltage hele ugen. 

 

Typer af frivillig.

Social frivillig

Vil du gerne være med til at sørge for at alle har det godt på turen? Så er social frivillig måske noget for dig. En social frivillig er med til forskellige aktiviteter i løbet af ugen og hvis nogen både fysisk eller psykisk skulle få det dårligt under aktiviteten, så er der, klar til at hjælpe. Hvis du melder sig som social frivillige, så skal du være opmærksom på at camplederne snakker lidt mere med dig efter din ansøgning for at sikre at du har en forståelse af hvad rollen indebærer og kan klare at være social frivillige. De officielle vagter for denne type frivillige er ca. 15-25 timer for hele ugen. VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ! at selvom denne rolle har færrest vagter på papiret er det den rolle hvor ens skema ændre sig meget under campen, da vi ikke kan forudse hvornår folk vil have brug for dig og vores erfaring er at det at den rolle hvor man er mest aktiv i mellem sine vagter, men vi gør selvfølgelig vores bedste for at du får nok pauser

Social frivillige har krisehåndtering og derfor er der særligt meget feedback social frivillige imellem. Her skal man kunne kommunikere om de kriser der skal håndteres og er blevet håndteret. Det betyder vi vil sparre med hinanden, hvordan man hver især håndterer ting og hvad der kan gøres bedre. Dette er vigtigt for vores fælles udvikling og videre håndtering af arbejdsopgaver. 

Opsummering

 • Social støtte til deltagerne

 • De deltager til aktiviteterne for at sikre at alle har det godt

 • F.eks. konflikthåndtering og håndtering af nedsmeltninger

 • Færre vagter, da der vil blive hevet i dig for at få assistance

 • Sparre med de andre social frivillige omkring håndtering af situationer

 • Der vil være en ekstra samtale for at vurdere om du er et godt match til rollen

 • OBS: dette er ikke pædagogisk støtte

Pladser: 5

 

Køkken frivillig

Køkken frivillig er, som det siger i navnet, primært i køkkenet. Du vil med guide fra en mad chef, være med til at lave madlavning, tager opvasken og hjælper til med oprydning. Udover det er der hver aften madmøde hvor vi snakker om hvordan dagen gik og planen for næste dag. Vi vil gøre vores bedste for du har max 2 madlavnings vagter om dagen max, har gode pauser og tager hensyn til de individuelles behov. Arbejdsbyrden for denne type frivillig er ca. mellem 38-45 timer for hele ugen, svarede til i gennemsnit at være på i ca. 6 timer om dagen. Køkken frivillige har de længste vagter, men til gengæld er de ikke så meget på i deres vagter.

Opsummering

 • Laver mad

 • Tager opvask

 • Hjælper med rengøring

 • I gennemsnit 6 timers vagt om dagen

Pladser: 6

 

Aktivitets frivillig

Vil du gerne hjælpe med at stå for aktiviteterne til Sommercampen? Så læs med her. Denne rolle, er den med de mest faste rammer. Du står for at planlægge, opsætte og oprydning efter aktiviteter. For at sikre at vores aktivitetetsfrivillige har en forståelse af de aktiviteter de står for, at det er krav at du har mulighed for at deltage i planlægningsmøder inden sommercampen, online. Disse vil der ca. være mellem 6-9 af alt efter hvor mange aktiviteter du står for. Vagterne for denne type frivillige er ca. mellem 25-30 timer for hele ugen og er den type frivillige med de mest faste rammer.

Opsummering

 • Står for planlægning af aktiviteter sammen med camplederne

 • Ansvarlig for gennemførsel af aktiviteter

 • En del af udfyldningen af de 10 H’erne til aktiviterne

 • Sørger for struktur til aktiviteterne

 • Sørge for deltagerne er med til aktiviteterne

Pladser: 7

Fælles for alle frivillige

Fælles for alle vores frivillige er at have en evne til at kunne kommunikere hvad du selv har brug for. Hvis vi skal tage hensyn til dine behov, er det vigtigt vi ved det i forvejen, da under campen, vil vores opmærksomhed være rettet mod vores deltagere og derfor har vi ikke de samme ressourcer til at kunne støtte vores frivillige ligeså meget som deltagerne bliver støttet. Alle timer er heller ikke ens. 1 times opvaske vagt mod 1 times madlavningsvagt er ikke det samme. 1 times krea værksted mod en hel tur ud af huset er ikke det samme og giver ikke den samme træthed. Derfor er vagterne inddelt efter hvor hårde vagterne her, og vil være en større faktor i vagtplanlægningen, hvilket også er derfor tiderne svinger så meget. Hvis du heller ikke har været frivillige på vores sommercamp før, så har du heller ikke muligheden for at hæve dit maks. antal vagter.

Opsummering

 • For dig som endnu ikke ved om du kan få fri

 • Du vil blive kontaktet efter deadline for at høre om der stadig interesse

Venteliste.

Er du i tvivl om du ville kunne få fri fra arbejdet eller er der andet der måske kommer til at ligge indenfor tidsrummet af vores sommercamp, eller kursusturen så har du stadig mulighed for at tilmelde dig, ved at skrive dig på venteliste. Her vil vi, hvis der er pladser tilbage efter deadline er overskredet ringe til dig og hører om du stadig har mulighed for at deltage. Dog er det dem udenfor ventelisten der har førsteret på pladserne.

 

Det giver dig med et skema der let kan ændre sig, mulighed for at skrive dig op, men uden at skulle sige 100% ja, før efter deadline. Hvis du inden deadline finder ud af, at du godt kan alligevel, så skriv til Angelina på angelina@autismeungdom.dk , så får hun det rettet og får en plads som frivillige.

 

Når du har sendt din ansøgning

Når du har sendt din ansøgning om at være frivillig, og du er førstegangs frivillige på Autisme Ungdoms sommercamp, så vil Campleder Angelina kontakte dig, omkring et møde enten over Zoom eller opkald, hvor vi lige snakker kort og laver en forventningsafstemning, så vi er sikker på at vi alle er enig om hvad det vil sige at være frivillig og at alle oplysninger er korrekte. Samtidig er det også her vi vil indhente børneattest, hvis du stadig er interesseret i at være frivillig. Herefter vil du blive sendt et officielt svar om du er blevet frivillig eller ej, samtidig om hvilken frivillig du er blevet. 

Har du været frivillig før, så kan du få et møde, hvis du ønsker det, men ellers modtager du en mail med godkendelse eller afvisning.

Når vi har fundet alle vores frivillig, får i alle en mail med flere informationer om kursusturen, at være frivillig, adgang til discord mm. 

 

FAQ:

Hvornår er det?

Selve sommercampen, med forberedelse, foregår i uge 27, mere specifikt d. 29. juni kl 16 til d. 6. juli kl 12.

Hvor er det?

Gilwellhytterne på Houens Odde

Houens Odde 20, 6000 Kolding

OBS: der var vil blive kørt fra togstationen til hytterne

Kursustur

For at kurus turen skal vi en tur til Marslev d. 28. marts til d. 1 april. Det relevante for køkken foregår d. 28 og 29 marts, men køkken frivillige er meget velkomne til at blive.

Det vil være muligt at blive kørt til og fra nærmest station.

Når alle frivillige er udvalgt, så vil i få flere informationer om turen.

Hvem står for det?

Lejren er arrangeret af Autisme Ungdom, helt specifikt, af camplederne Angelina Mortensen, Melani Høyrup og Naja Føste. De frivillige er som regel oftest unge autister, med undtagelse af de køkkenfrivillige som ofte er forældre som ønsker at hjælpe.

Dette er altså en sommercamp for unge autister, som er arrangeret og afholdt af unge autister. Det er ikke et krav at du har en autisme diagnose eller en forventning, dette er udelukkende en information om forholdene. Vi ser det som positiv og gavnlig ting at have mennesker med af forskellige baggrund og evner, herunder forskellige neurotyper.

Hvilken campleder er ansvarlig for hvad?

Campleder Angelina har det overordnet administrative, økonomisk og mad ansvar. Hun er ansvarlig for de administrative dele som fx. vagtplan som er i en camp, ansvarlig for at det økonomiske overblik samt ansvarlig for mad på campen.

Campleder Naja har det overordnet ansvar for aktiviteterne på campen. Det er hende der sørge for planlægningsmøderne og rammer til de forskellige aktiviteter. Det er også hende der har det overordnet ansvaret for aktivitetsfrivillige.

Campleder Melani har det overordnet sociale ansvar for campen. At sikre konflikthåndtering og alle de spontane ting, som dukker op når man skal håndtere en sommercamp, er på hendes hylde. Det er også hende der har det overordnet ansvar for de sociale frivillige.

Alle campledere har dog et fælles ansvar. Alle 3 tager beslutninger og kan lede alle områder. Det er blot hvem der har det overordnet ansvar for de forskellige områder, men alle 3 campleder er leder.

Transport

Autisme Ungdom refundere transportudgifter i forbindelse med kursusturen og sommercamp. Både offentlig transport, samt kørsel for 1,5 kr pr km og evt. broafgifter

Mad

Vi tilpasser menuen efter særlige behov, hvis de angives.

Pauser

Idet at vi ved fra tidligere at største af vores frivillige er neurodivergente (læs: autister eller andet), bestræber vi os på at indlægge pauser og mulighed for at trække sig når man ikke har en vagt. 

Førstehjælp

Alle campledere har erfaring med førstehjælp, men for at sikre størst mulig tryghed tilbyder vi at refundere førstehjælpskurser til de frivillige. Kontakt campleder Angelina på angelina@autismeungdom.dk for mere information.

Arbejdsbyrde

 Fordelt på vagter på hele ugen et sted mellem 25 og 35 timer afhængig af type af frivillig, samt hvad har lyst til at stå for. Derudover er det vigtig at du er opmærksom på at når man er samlet et andet sted, så er man aktiv på en helt anden måde end hvis man var hjemme og er frivillige og det er vigtigt at du har en forståelse og kan holde til det. 

OCN - Diplom

Som noget nyt i år, så kan vi tilbyde vores frivillige OCN Diplomer. Et OCN Diplom er et godkendt diplom af flere 100 virksomheder i Danmark som dokumentation for læring, som man bl.a. kan bruge til når man søge job, kvote 2 ansøgninger mm. Du kan selv læse meget mere om det på deres hjemmeside; OCN-Danmark

Ansøgning

Autisme Ungdom Sommercamp

Tilmeld dig her som frivillig eller skriv dig på venteliste

Har du været sommercamp frivllig for Autisme Ungdom før?
Hvilken type frivillig vil du gerne være?
Vil du tilmelde sig venteliste? (Fordi du stadig er usikke på, om du f.eks. kan få fri tl det)
bottom of page