SÅDAN SKABER VI ET AUTISME-VENLIGT SKOLESYSTEM!

Af Autisme Ungdom

Ifølge Landsforeningen Autisme gik hver fjerde elev med autisme ikke i skole i 2016. I 2019 var tallet steget til hver tredje.

Udviklingen er et tegn på at alt for mange elever med autisme bliver svigtet af et skolesystem, som ikke har ressourcerne eller fagligheden til at magte opgaven.

5. artikel.PNG

I Autisme Ungdom ser vi en god skolegang som fundamental for ens udvikling og fremtidige trivsel. Derfor foreslår vi følgende:

-STYRK MEDARBEJDERNE, SÅ DE KAN STYRKE ELEVERNE!

For elever med autisme, er det vigtigt, at de bliver mødt af et stærkt og trygt netværk, som kan støtte dem igennem deres skolegang. Desværre ses det alt for ofte, at personalet på folkeskolerne simpelthen ikke har de rette kompetencer til at støtte disse elever på bedst mulig vis. Den manglende viden, blandt medarbejderne, betyder, at mange elever med autisme bliver misforstået og mistrives i den danske folkeskole. I Autisme Ungdom mener vi derfor, at man skal styrke medarbejdernes viden om hvad det vil sige at have et kognitivt handicap, så personalet har kompetencerne til at støtte og styrke den enkelte elev. Vi foreslår at læren om kognitive handicap samt inklusion af elever med specielle behov, skal være en større del af lærer- og pædagoguddannelserne. Derudover skal flere lærere, pædagoger og andet fagpersonale efteruddannes i at støtte og inkludere elever med specielle behov.

-HURTIGERE OPSNAPNING, MINDRE MISTRIVSEL

For en større gruppe elever i den danske folkeskole, har mobning og manglende forståelse længe været en del af deres hverdag. De andre elever ser dem som underlige, og personalet ved ikke, hvordan de kan støtte dem. Flere vil opleve et lavt selvværd og følelsen af, at være forkert. Hvad disse elever ikke ved, er, at de har udiagnosticeret autisme. Mange elever på spektrummet har prøvet, at der gik flere år, før de fik deres diagnose. Og det kan være et stort problem, for uden en diagnose, vil det være svært at blive berettiget støtte fra kommunen. Dette rammer især piger med autisme, som alt for ofte bliver overset eller misdiagnosticeret af fagfolk, da deres autisme typisk udspiller sig anderledes end den gør hos drenge. I Autisme Ungdom mener vi derfor, at der skal være fokus på at opdage og diagnosticere autisme fra en tidligere alder. Vi foreslår at styrke skolepsykologers faglige viden om autisme og gøre vejen til en udredning lettere.

-JA TAK TIL INKLUSION, NEJ TAK TIL EKSKLUSION

Ordet ”inklusion” er, siden Inklusionsreformen fra 2012, blevet brugt som en undskyldning til at proppe elever med autisme ind i en almen folkeskoleklasse, uden hensyn til deres behov for støtte. Grundet manglen på hjælp og forståelse ender mange elever med at mistrives. Det kan eksempelvis betyde, at eleven stopper med at gå i skole, og begynder at udvikle psykiske belastningsreaktioner såsom stress, angst, depression mm. Den måde det i dag foregår på er ikke inklusion, men eksklusion. I Autisme Ungdom mener vi ikke nødvendigvis, at inklusion er en dårlig ting, der skal bare være ressourcerne og fagligheden til at gøre det ordentligt! Det betyder ikke, at alle elever med autisme skal inkluderes i den almene folkeskole. Det skal kun ske, hvis det er det rette for den enkelte elev. Når man så vælger at inkludere folk, så skal det også foregå på værdig vis. Vi foreslår at der oprettes et Videncenter for Inklusion der skal fungere som skal kunne rådgive landets folkeskoler og kommuner i hvordan man inkluderer elever med specielle behov. Derudover foreslår vi at der oprettes en større pulje der har til formål at give Videncentret mulighed for at oprette nye inklusionstilbud i folkeskolen i samarbejde med kommunerne.

-LETTERE OG HURTIGERE ADGANG TIL SPECIALSKOLER ELLER SPECIALKLASSE

Mange børn og unge med autisme har brug for plads på en specialskole eller i en specialklasse. Det er essentielt, at de har et skoletilbud, som kan rumme og støtte dem, så de kan føle den tryghed, der er så vigtig for at de kan udvikle sig og tage læring til sig. Derfor er det et stort problem, at det ofte kræver enormt meget tid og overskud fra forældrenes side at tage de kampe med kommunen, der skal til for at deres børn bliver tildelt den plads på et specialiseret skoletilbud, som de har brug for. Imens kampen med kommunen står på, begynder barnet eller den unge ofte at få det dårligere. Mange vil droppe ud af deres nuværende skoletilbud, og flere vil udvikle psykiske belastningsreaktioner såsom stress, angst, depression mm. I sidste ende vil de store psykiske problemer betyde, at den enkelte med autismes støttebehov stiger, og at de vil have sværere ved at genoptage deres skolegang. I Autisme Ungdom ser vi det som en nødvendighed, at alle der har brug for et specialiseret skoletilbud også får det, og at de ikke skal vente flere måneder eller år på det. Vi foreslår derfor, at kommunerne kan blive økonomisk sanktioneret hvis de ulovligt giver afslag på en ansøgning om plads på et specialiseret skoletilbud, eller trækker sager i langdrag uden en gyldig grund. Derudover foreslår vi også et loft for hvor lang tid Klagenævnet for Specialundervisning har til at behandle klager på folkeskoleområdet.

-FOREBYG BESPARELSER OG INVESTER I SKOLEOMRÅDET

I de seneste år har mange kommuner valgt at spare på skoleområdet. Besparelserne på området er både gået ud over eleverne, såvel som lærerne. Især elever med specielle behov er ekstra presset, da det er blevet betydeligt sværere for dem at få den rette hjælp og støtte, som skal til for at de kan gå i skole. Besparelserne på skoleområdet kan vise sig på mange måder, og ikke alle ser ved første øjekast ud til at være en spareøvelse. For eksempel har 38% af landets kommuner valgt at ansvaret for at betale og visitere elever til en specialskole eller specialklasse, skal lægges over på de enkelte folkeskoler. De enkelte folkeskoler får så tilført ekstra midler. Det betyder, at de folkeskoler som har få ressourcer, eller en større andel af elever med specielle behov, er nødt til at prioritere hvilke elever der skal sendes videre, og hvilke der må vente. I Autisme Ungdom mener vi at de mange besparelser er en af grundene til, at hver tredje elev med autisme ikke går i skole. Derfor foreslår vi, at man forbyder kommunerne at pålægge de enkelte folkeskoler selv, at skulle betale for at sende elever på et specialiseret skoletilbud. Derudover opfordrer vi også stærkt til, at man sætter flere penge af til at styrke hele skoleområdet.

ET SKRIDT HENIMOD ET AUTISME-VENLIGT SKOLESYSTEM

Vi ved godt, at vores forslag ikke er en mirakelkur, og at flere med autisme stadig vil have udfordringer i forhold til deres skolegang. Men vi er sikre på, at det vil hjælpe mange og være med til at skabe et mere Autisme-Venligt skolesystem.

KONTAKTINFORMATION

Talsperson for Autisme Ungdom, Silke Svare:

Tlf. Nr.: 51 26 46 39

Mail: silke@autismeungdom.dk

Facebook: /SilkeSvare