top of page

Om
Autisme Ungdom
Trekanten

Autisme Ungdom Trekanten blev stiftet i december 2019. Vores ønske var og er stadig at skabe et fælleskab for unge autister og pårørende i Trekantsområdet. Vi harmasser af spændende ideer til kommende arrangementer - og vi håber at se dig til dem!

Vores lokalafdeling dækker over Vejle, Kolding og Fredericia kommuner. Bor du i en anden kommune, men godt kunne tænke dig at være med til vores arrangementer eller blive en del af vores bestyrelse, hører vi selvfølgelig også gerne fra dig. 

Om Trekanten
Begivenheder

Arrangementer

Ingen events i øjeblikket
IMG_20200709_131136_edited
IMG_20200814_153633
IMG_20200124_163241
IMG_20200709_131559
IMG_20200709_131852
IMG_20200709_132257
IMG_20200124_163035
IMG_20200814_153653
Billeder

Skal det være dig? 

Forperson

Skriv til naja@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Trekantens bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Trekantens Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

trekanten@autismeungdom.dk 

Skal det være dig? 

Næstforperson

Skriv til naja@autismeungdom.dk

Bestyrelse
Vedtægter

Autisme Ungdom Trekantens Vedtægter

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Trekanten”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Vejle kommune, Fredericia kommune og Kolding kommune eller som aktivt anmoder om det, kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

§ 5. Autisme Ungdoms Trekantens højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. 1. Valg af dirigent

 2. 2. Valg af referent

 3. 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. 5. Godkendelse af regnskab

 6. 6. Godkendelse af budget

 7. 7. Bestyrelsens beretning

 8. 8. Indkomne forslag

 9. 9. Valg af

- 1 forperson

- Op til 1 næstforperson

- Op til en kasserer

- Op til en kasserer suppleant

- Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer

- Op til 6 menige bestyrelsesmedlems suppleanter

- 1 revisorer

- Op til en revisorer suppleant

10. Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5. og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson.

Stk. 2. Såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til forpersonen indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3 Ved beløb under 2.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 
Stk. 4 Ved beløb mellem 2.000 - 5.000 kr. skal forpersonen og kasserer underskrive. 
Stk. 5 Ved beløb mellem 5.000 - 10.000 kr. skal forpersonen og kasserer samt næstforperson  eller 1 bestyrelsesmedlem underskriver. 
Stk. 6 Ved beløb over 10.000 kr. skal den samlede bestyrelse underskrive. 
Stk. 7 Ved tegning af større beløb over 3.500 skal der sendes informationer om dette til hele lokalbestyrelsen.

§ 7. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april til Autisme Ungdoms kasserer.

Stk. 2: Såfremt daglig ledelses titler bliver ændret til det kommende årsmøde, vil ordet 'kasserer' blive ændret til 'intern næstforperson' i paragraf 6 og 7

§ 8. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson, kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§ 9. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er besluttet.

§ 11. Paragraf 10 og 11 er undtaget § 9. i det de er beskyttede paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

§12. Forpersonen og kassereren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

 

Vedtaget 14.10.2022 på Autisme Ungdom Trekantens ekstraordinære generalforsamling

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Trekanten

Hvis du vil have fat i Autisme Ungdom Trekanten på mail:

trekanten@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
bottom of page