top of page
midtsjælland_ny.png

Autisme Ungdom Midtsjælland

Forside

Autisme Ungdom Midtsjælland er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, som dækker Roskilde, Lejre, Ringsted, Greve, Solrød og Køge kommune

Vores mål er skabe autismevenlige fællesskaber i vores område, hvor alle føler sig velkomne præcis som de er. Derudover vil vi rigtig gerne udbrede budskabet om autisme i vores lokalområde, ved at holde oplæg, foredrag og lignende.

For nu holder vi os til at holde vores faste arrangement, autismeklub midtsjælland, en gang om måneden i Greve.

Vi bestræber os på, at vores lokalbestyrelse skal være et rart sted at være, hvor vi hver især kan lave det bestyrelsesarbejde vi synes er sjovt. Vi har stadig åbne pladser i vores bestyrelse, så hvis du er interesseret i at hjælpe med at holde arrangementer, oplæg og andet, så send endelig en mail til midt@autismeungdom.dk

Om Midtsjælland

Om
Autisme Ungdom
Midtsjælland

Begivenheder

Arrangementer

Autismeklub Stockfoto4
Autismeklub Stockfoto3
Autismeklub stockfoto2
Autismeklub stockfoto
IMG_20211211_152705__01
IMG_20211211_152517__01
IMG_20211211_152007__01
Køge8_edited
Billeder
Bestyrelse
DSC09208_edited.jpg

Silke Ena Svare Arbo

Forperson

Mail: silke@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Midtsjællands bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Midtsjællands Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

midt@autismeungdom.dk 

Portræt-Marie_edited.jpg

Marie Ramstedt Petersen

Næstforperson

Mail: midtsj.marie@autismeungdom.dk

Portræt-Marcus.jpg

Marcus A. Svare Arbo

Bestyrelsesmedlem

Mail: marcus@autismeungdom.dk

Image.jpeg

Nathalie Holm

Bestyrelsesmedlem

Mail: midt.nathalie@autismeungdom.dk

IMG_20210417_140102_edited.jpg

Shano Fog

Kasserer

Mail: shano@autismeungdom.dk

Vedtægter

Autisme Ungdom Midtsjællands Vedtægter

§ 1. Lokalafdelingens navn er  Autisme Ungdom Midtsjælland

 

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

 

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød og køge kommune, eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

 

§ 5. Autisme Ungdom Midtsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af

  • 1 forperson

  • 1 næstforperson

  • Op til en kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 2 menige bestyrelsesmedlemssuppleanter

  • 1  revisor

  • Op til en revisorsuppleant

 10.  Evt.

 

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

 

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson, og tegningsret tildeles til forpersonen.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til forpersonen, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

Stk 3. Tegningsret og/eller prokura kan tildeles et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer, og/eller en eller flere frivillige, frem til næste generalforsamling, ved ¾ flertal i lokalbestyrelsen.

 

§ 7. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år til hovedforenngen, senest i april.

 

§ 8. Bestyrelsen består af en forperson, en næstforperson, op til en kasserer og op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

 

§ 9. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet ikke er besluttet.

 

§ 11. Paragraf 10 og 11 er undtaget § 9. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget 17. december 2019 på Autisme Ungdom Midtsjællands stiftende generalforsamling

 

Sidst opdateret 16. april 2022

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Midtsjælland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Midtsjælland på mail:

Midt@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
 • Instagram
bottom of page