top of page

INDKALDELSE TIL AUTISME UNGDOMS ÅRSMØDE, 2021

Der er snart Årsmøde og vi håber du vil være med! Den 13. marts samles Autisme Ungdoms medlemmer til vores årlige årsmøde. På grund af COVID-19 vil det i år bliver afholdt online over Zoom.

 

Men vi er ikke i tvivl om at det nok skal blive hyggeligt.

Årsmøde indkaldelse.PNG

Hvad er det og hvad laver man?

Årsmødet er Autisme Ungdom højeste myndighed. Det vil sige at de ting der bliver besluttet på et Årsmøde kun kan laves om på et nyt Årsmøde (eller på et ekstraordinært Årsmøde).

 

På vores Årsmødet skal vi snakke om vores forening, Autisme Ungdom. Vi ser på hvad foreningen har lavet siden sidste Årsmøde og snakker om hvad den skal lave det kommende år. Vi godkender også regnskabet fra det forrige år, og bliver forelagt budgettet for det kommende. Derudover vælger vi bl.a. også hvem der skal være vores Talsperson, Landssekretær, Landskasserer og hvem der skal sidde i Hovedbestyrelsen.

 

Som medlem af Autisme Ungdom kan man på Årsmødet også komme med forskellige forslag for eksempel til hvilken holdning foreningen skal have til et politisk emne

Praktisk information:

rsmødet afholdes den 13. marts fra kl. 10:30 - 18:00 over Zoom. Tilmelding skal så vidt mulig ske inden den 6. marts.

 

I tilmelder jer inde på vores medlemsportal eller via dette link:

 

https://3201.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/index/59415

 

Senest 3 uger inden Årsmødet vil i modtage en mail med dagsordenen og alle mødebilagene med undtagelse af forslagene der skal behandles på Årsmødet.

Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelsesmail. Dagsorden og alle mødebilagene (med undtagelse af forslagene der skal behandles på Årsmødet), vil blive sendt til dig senest 3 uger inden Årsmødet.

De indsendte forslag samt link til Zoom vil blive sendt til dig den 7. marts.

 

Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer, så ring eller skriv til Angelina på:

angelina@autismeungdom.dk eller 20 22 06 69.

Stil et forslag:

Til årsmøde har alle mulighed for at stille forslag. Det kan være vedtægtsændringer, hvad foreningen skal mene politisk, mm. Alle forslag skal have minimum halvdelen af stemmerne, undtagen vedtægtsændringer, de skal have 2/3 af stemmerne.

 

Hvis du har problemer med at formulere dit forslag på skrift, så skriv eller ring til Mads på: mads@autismeungdom.dk eller 53 82 01 03.

 

Hvis du gerne vil have forslaget sendt ud til deltagerne på Årsmødet, skal forslaget være sendt til: angelina@autismeungdom.dk senest den 6. marts, så det kan blive sendt ud den 7. marts. Det er dog ikke et krav at du sender forslaget til os først. Du kan også i stedet vælge at stille forslaget direkte på Årsmødet under punktet ”Indkommende forslag”.

Stil op til poster i Autisme Ungdom:

På Årsmødet har du mulighed for at stille op til at blive følgende:

 

  • Talsperson for Autisme Ungdom

  • Landssekretær for Autisme Ungdom

  • Landskasserer for Autisme Ungdom

  • Hovedbestyrelsesmedlem

  • Hovedbestyrelsesmedlemssuppleant

  • Revisor

  • Og revisorsuppleant

 

Måden du stiller op, er ved enten at melde dit kandidatur på Årsmødet eller hvis du allerede ved nu at du gerne vil stille op kan du skrive det til Angelina på: angelina@autismeungdom.dk.

 

Hvis du har spørgsmål, angående hvad de forskellige poster kræver eller vil du gerne stille op til en af posterne men kan ikke deltage, så ring eller skriv til Angelina på: angelina@autismeungdom.dk eller 20 22 06 69.

 

Vi håber meget at se jer

 

Mvh Mads Mikkel Dragholt (Talsperson for Autisme Ungdom), Angelina Mortensen (Landssekretær for Autisme Ungdom) og Silke Ena Svare (Landskasserer for Autisme Ungdom)

bottom of page