top of page

fre. 22. apr.

|

https://us06web.zoom.us/j/81666689335

Generalforsamling i Autisme Ungdom Nordjylland

Så skal vi til det igen! Nemlig den årlige generalforsamling i Autisme Ungdom Nordjylland! Og hvis du går med ideen om at stille op til lokalbestyrelsen, gerne vil have indflydelse på arrangementerne for det kommende år, så er det her arrangementet for dig!

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Generalforsamling i Autisme Ungdom Nordjylland
Generalforsamling i Autisme Ungdom Nordjylland

Tid & sted

22. apr. 2022, 16.00 – 19.00

https://us06web.zoom.us/j/81666689335

Om begivenheden

OBS: Mødet afholdes online i stedet - zoomlink her: https://us06web.zoom.us/j/81666689335

Så skal vi til det igen! Nemlig den årlige generalforsamling i Autisme Ungdom Nordjylland!

Og hvis du går med ideen om at stille op til lokalbestyrelsen, gerne vil have indflydelse på arrangementerne for det kommende år, eller bare gerne vil være med til at vælge den nye bestyrelse og hygge med os imens, så er det her arrangementet for dig! Bagefter spiller vi og hygger også, så kom glad :)

Praktisk information:

Dato: 22. April 2022

Tidspunkt: 16 - 19

Adresse: Sankelmarksgade 15, 9000 Aalborg

Tidsplan for dagen:

Kl 16:00 Vi mødes ved Sankelmarksgade 15, 9000 Aalborg

Kl 16:10 En hurtig navnerunde, og gennemgang af programmet for dagen, og hvordan arrangementet skal foregå.

Kl 16:15 Vi starter med en brainstorm: Hvilke arrangementer vil vi gerne holde i 2022? Hvad skal vi sætte fokus på? Kom med alle jeres ideer, så vi kan arbejde videre med det.

Kl 16:25 Vi starter den officielle del af generalforsamlingen

Kl 17:00 (cirka) Vi er færdige med generalforsamlingen, og tager nogle brætspil frem.

Kl 18:45 Vi afslutter igangværende spil, og begynder så småt at pakke sammen

Kl 19:00 Tak for i dag

Hvorfor holder man generalforsamling?

En generalforsamling er en forenings højeste myndighed. Det vil sige, at det er her alle medlemmer af foreningen har mulighed for at få indflydelse på foreningens vedtægter, aktiviteter, økonomi og ledelse. Det er også til generalforsamlingen at man kan stille op til de forskellige bestyrelsesposter - alle er på valg, så det er muligt at stille op til alle posterne. Man skal være betalende medlem af Autisme Ungdom Nordjylland for at kunne stille op til bestyrelsen og have stemmeret.

Dagsorden for den officielle del af generalforsamlingen

Del 1: Formalia

 1. Valg af dirigent: Den person, der styrer mødet
 2. Valg af referent: Den person, der skriver ned hvad vi har snakket om på mødet
 3. Valg af stemmetællere: Der skal vælges 2 personer til at tælle stemmerne, når vi skal vælge folk til bestyrelsen. De 2 stemmetællere må ikke selv stille op til bestyrelsesposter i Autisme Ungdom Nordjylland
 4. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed: Vi bekræfter over for hinanden, og de andre medlemmer af foreningen, at der er indkaldt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, og at beslutningerne på vores møde er gyldige.
 5. Godkendelse af dagsordenen: Vi bekræfter, at dagsordenen har været sendt ud i ordentlig tid, og at det er tingene på dagsordenen vi vil gennemgå

Del 2: Bestyrelsen fortæller

Bestyrelsens beretning: Her fortæller den siddende lokalbestyrelse om, hvordan det sidste år er gået på det politiske, og organisatoriske plan. Bestyrelsen skal redegøre for, hvordan der er blevet levet op til Autisme ungdoms 3 formål:

 • At udbrede viden om autisme
 • At give unge autister deres egen stemme i den politiske debat
 • At skabe autismevenlige fællesskaber

Del 3: Økonomi

 1. Godkendelse af regnskab: Vores økonomiansvarlige, Ezra, fremlægger regnskabet for år 2021. Dette skal medlemmerne godkende.
 2. Godkendelse af budget: Vores økonomiansvarlige, Ezra, fremlægger budgettet for 2022. Det skal også godkendes af medlemmerne

Del 4: Vedtægtsændringer

 1. Indkomne forslag: Her skal vi snakke om lokalafdelingens vedtægter - altså vores besluttede regler og retningslinjer for lokalafdelingen. Du kan læse Autisme Ungdom Nordjyllands eksisterende vedtægter her: https://www.autismeungdom.dk/lokalafdeling-nordjylland. Hvis du har ideer til vedtægtsændringsforslag, så send dem meget gerne til os på mail nordjylland@autismeungdom.dk så hurtigt som muligt, så vi kan få noteret det på dagsordenen og sendt det ud til medlemmerne.

Del 5: Valg til bestyrelsen

 1. Valg af:
 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • Op til en kasserer
 • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer
 • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemssuppleanter
 • 1  revisor
 • Op til en revisorsuppleant

Alle indmeldte medlemmer i Autisme Ungdom Nordjylland er valgbare til alle poster. Afstemningen til valget kommer til at foregå skriftligt og hemmeligt, og de 2 stemmetællere er ansvarlige for at tælle stemmerne op.

 1. Evt. Her snakker man om de ting, man gerne vil snakke om til generalforsamlingen, som ikke hører til under de andre punkter. Der kan som udgangspunkt ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.

Hvordan stemmer man?

Alle afstemninger er skriftlige og hemmelige. Det betyder i praksis, at man får et stykke papir hvor man skal krydse af, hvem der skal have ens stemme. Man ved ikke hvem der stemmer hvad, og dem der tæller stemmerne, må ikke selv stille op til bestyrelsesposter. Der findes flere forskellige typer af personvalg, og hvilken type valg vi skal afholde, afhænger af hvor mange personer der stiller op til de forskellige poster:

 • Tillidsvalg: Hvis der kun stiller det samme antal mennesker op som der er antal poster, så kaldes det et tillidsvalg. Der skal man bare stemme ja eller nej til, om man har tillid til at en person bliver valgt til en post.
 • Kampvalg om enkelt post: Hvis der er 2 eller flere personer, der stiller op til en post der kun er 1 af, er der kampvalg om 1 enkelt post. Hvis der er kampvalg om 1 enkelt post, skal man kun stemme på en person - nemlig den person, man helst vil have på posten. Det kunne f.eks. være, hvis der var 2 personer der begge gerne vil være formand for lokalafdelingen.
 • Kampvalg om flere ens poster: Hvis der er flere personer der stiller op til ens poster, end det samlede antal poster, så er der også kampvalg - men afstemningen foregår på en anden måde. Den type valg ville vi f.eks. få i vores lokalafdeling, hvis der var 6 personer der stillede op til de 4 poster vi har i lokalbestyrelsen. Ved sådan et kampvalg, må man stemme på 1 over halvdelen af det samlede antal pladser, der skal vælges medlemmer til. I eksemplet med 6 personer der stiller op til samlet set 4 poster, ville man derfor kunne stemme på de 3 personer, man helst vil have valgt, fordi halvdelen af 4 er 2, og 2 + 1 er 3.

Del denne begivenhed

bottom of page