top of page

søn. 05. mar.

|

Sydhavnsvej 6

Generalforsamling 2023

Så det blevet tid til generalforsamling igen , så hvis du drømmer om af være en del af din lokal bestyrelse eller bare gerne ville have indflydelse på afdelingens drift så det nu du skal tilmelde dig generalforsamlingen .

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023

Tid & sted

05. mar. 2023, 13.00 – 16.00

Sydhavnsvej 6, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg, Danmark

Om begivenheden

kære medlemmer i afdeling storstrøm

D 5 marts kl 13 - 16 ville der blive afholdt generalforsamling. til generalforsamling ville du havde mulighed for at opstille til poster i foreningen men også få indflydelse på hvordan foreningen skal drives det næste års tid.

samme tid ville vi løfte sløret for det største arrangement i storstrøms levetid der ville finde sted i maj.

adresse :Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg

der ville være snacks og sodavand til mødet

til slut ville der være foredrag med Foreningens Forperson Silke Ena Svare. hendes helt nye foredrag

lidt om det: Min vej til autismediagnosen

Til dette foredrag fortæller Silke om hvordan hun fik sin diagnose, den identitetskrise hun oplevede efter at blive diagnosticeret med autisme, og hvordan hun kom igennem den. Hun fortæller også om, hvordan hun har oplevet sin tid på forskellige ungdomsuddannelser, og hvordan hun har fundet sig til rette i en til tider hektisk hverdag som forperson i Autisme Ungdom

tilmelding sker via dette link :

https://www.autismeungdom.dk/event-details/generalforsamling-2023-1

dagsorden kommer her

Del 1: Formalia

1.       Valg af dirigent: Den person, der styrer mødet

2.       Valg af referent: Den person, der skriver ned hvad vi har snakket om på mødet

3.       Valg af stemmetællere: Der skal vælges 2 personer til at tælle stemmerne, når vi skal vælge folk til bestyrelsen. De 2 stemmetællere må ikke selv stille op til bestyrelsesposter i Autisme Ungdom Storstrøm.

4.       Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed: Vi bekræfter over for hinanden, og de andre medlemmer af foreningen, at der er indkaldt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, og at beslutningerne på vores møde er gyldige.

5.       Godkendelse af dagsordenen: Vi bekræfter, at dagsordenen har været sendt ud i ordentlig tid, og at det er tingene på dagsordenen vi vil gennemgå

Del 2: Bestyrelsen fortæller

6.       Bestyrelsens beretning: Her fortæller den siddende formand om, hvordan det sidste år er gået på det politiske, og organisatoriske plan. Bestyrelsen skal redegøre for, hvordan der er blevet levet op til Autisme ungdoms 3 formål:

  • At udbrede viden om autisme
  • At give unge autister deres egen stemme i den politiske debat
  • At skabe autismevenlige fællesskaber

Del 3: Økonomi

7.       Godkendelse af regnskab: Vores kasserer, Mikkel , fremlægger regnskabet for år 2022. Dette skal medlemmerne godkende.

8.       Godkendelse af budget: Vores kasserer, Mikkel, fremlægger budgettet for 2023. Det skal også godkendes af medlemmerne

Del 4: Vedtægtsændringer

9.       Indkomne forslag: Her skal vi snakke om lokalafdelingens vedtægter - altså vores besluttede regler og retningslinjer for lokalafdelingen. Du kan læse Autisme Ungdom Storstrøm eksisterende vedtægter her: https://www.autismeungdom.dk/lokalafdeling-storstr%C3%B8m

. Hvis du har ideer til vedtægtsændringsforslag, så send dem meget gerne til os på mail så hurtigt som muligt, så vi kan få noteret det på dagsordenen og sendt det ud til medlemmerne. storstroem@autismeungdom.dk

Del 5: Valg til bestyrelsen

10.       Valg af:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • Op til en kasserer
  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer
  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemssuppleanter
  • 1  revisor
  • Op til en revisorsuppleant

Alle indmeldte medlemmer i Autisme Ungdom Storstrøm er valgbare til alle poster. Afstemningen til valget kommer til at foregå skriftligt og hemmeligt, og de 2 stemmetællere er ansvarlige for at tælle stemmerne op.

10.   Evt. Her snakker man om de ting, man gerne vil snakke om til generalforsamlingen, som ikke hører til under de andre punkter. Der kan som udgangspunkt ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.

Del denne begivenhed

bottom of page